VALJETA

 
 

Jeg tilbyr Reconnective Healing og The Reconnection til alle interesserte.


Valjeta er et kvensk ord og betyr ‘’lysne, bli lys, gry’’. Ordets betyning er beskrivende for noe av det min healing kan gi.

Healingen bringer ‘‘lys’’ til vedkommende som mottar den.

Det kan være som en begynnelse på en åndelig oppvåkning, som gir klarhet og indre ro.


Healingen kan lindre både fysiske, mentale og følelsesmessige plager.